NZOZ Medical Center ON_LINE

 

Aktualizacja książeczki sanitarno-epidemiologicznej

Książeczka potrzebna jest przy wykonywaniu prac z ryzykiem zakażenia lub przenoszenia choroby zakaźnej na innych ludzi.
Obowiązek ten  określają mdz. in. przepisy o bezpieczeństwie żywienia. Według nich osoba, która pracuje w kontakcie z żywnością musi otrzymać stosowne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 

W skład badania wchodzą badania lekarskie, badania laboratoryjne oraz ew. dodatkowe konsultacje specjalistyczne. Konsultacje te wykonywane są w ramach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Mają za zadanie wykrycie biologicznych czynników chorobotwórczych. Mogą też potwierdzić rozpoczynanie się choroby zakaźnej. Badanie laboratoryjne polega na trzykrotnym pobraniu kału w kierunku oceny nosicielstwa bakterii Sallomella i Shigella.

Facebook