NZOZ Medical Center ON_LINE

 

Holter

     Metoda Holtera umożliwia badanie pracy serca bądź poziomu ciśnienia tętniczego. Śledząc całodobową aktywność ludzkiego organizmu, jesteśmy w stanie wykryć różne nieprawidłowości w jego działaniu, niewidoczne podczas diagnostyki z pomocą innych urządzeń. Odpowiednio wcześnie wykryte zaburzenia i wdrożenie właściwego leczenia, pozwala na dalsze utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Wyróżniamy dwa typy badania holterowskiego: holter EKG i holter ciśnieniowy.

 

Holter EKG

     Badanie holter EKG zapisuje czynność elektryczną serca przez okres minimum 24 godzin. Pozwala ono na diagnostykę zaburzeń rytmu serca, pauz w jego pracy, oraz wykrycie zmian niedokrwiennych. Jest ono przydatne podczas oceny i kontroli takich schorzeń, jak zaburzenia rytmu, choroba wieńcowa, stan po przebytym zawale serca, wrodzone wady organu, pomiar pracy po zabiegu wszczepienia stymulatora, czy omdlenia pochodzenia sercowego. Na czas badania, do klatki piersiowej pacjenta zostają przyklejone elektrody monitorujące, połączone z niewielkim urządzenie, przypinanym na pasku. W trakcie pomiarów wskazana jest normalna, codzienna aktywność, w czasie której urządzenie zapisuje przebieg pracy serca. Nie wolno moczyć sprzętu, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. Należy zapisywać rodzaj aktywności i emocji oraz pojawiające się w tym czasie niepokojące symptomy, wraz z godziną ich wystąpienia. Po określonym czasie, zdjęty holter zostaje podłączony do komputera, przegrywając zapis gotowy do odczytu przez lekarza.

 

Holter ciśnieniowy

     Drugim z badań, możliwych do wykonania za pomocą urządzenia, jest holter ciśnieniowy. Polega on na 24-godzinnym automatycznym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Jest wskazany w momencie, gdy pomiar, wykonywany w gabinecie, nie odzwierciedla codziennych problemów z wysokością ciśnienia. Może być pomocny w diagnozowaniu nadciśnienia, okresowych spadków ciśnienia, cukrzycy lub istotnych wahań parametrów. Aparat z rękawem, zakładanym na ramię pacjenta, w określonych odstępach czasu mierzy ciśnienie; zazwyczaj co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy. Podobnie jak w przypadku holtera EKG, również tutaj wymagane jest prowadzenie dzienniczka aktywności, określającego godziny wypoczynku i wysiłku fizycznego, pory posiłków, przyjmowania lekarstw czy silnych emocji, mogących wpłynąć na otrzymany wynik. Całodobowe monitorowanie ciśnienia daje możliwość wykonania pomiarów w normalnych, codziennych warunkach, w tym także podczas snu, pozwalając przyporządkować pacjenta do określonych grup ryzyka.

 

     24-godzinny holter jest niezwykle pomocny w diagnostyce i monitorowaniu postępów leczenia różnorodnych schorzeń. Pozwala na optymalne pomiary zwłaszcza wśród osób, cierpiących na tak zwany syndrom białego fartucha – reagujących silnym stresem na widok lekarza, mogącym zaburzać otrzymane wyniki pomiarów.

Facebook