NZOZ Medical Center ON_LINE

System radiologiczny wraz z modułem przekazywania danych RTG z dnia 24.02.2017 r.

 


OGŁOSZENIE Z ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

„Informatyzacja oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej za pomocą
e-usługi w Medical Center”

Warszawa, dnia 24.02.2017 r.

         Zamawiający:

 

Renata Blukacz Justyna Grzywacz Medical Office s.c.

03-995 Warszawa, ul. Ligustrowa 23L

NIP: 952-19-29-482; REGON 015586238

Tel. osoba do kontaktów 502 397 590;  Mail: renata.blukacz@interia.pl

Tytuł zadania:

 

System radiologiczny wraz z modułem przekazywania danych RTG

 

Przedmiot zamówienia:

 1. Zakup i uruchomienie modułu do przekazywania obrazu RTG

W ramach realizacji Projektu zakłada się zakup kompletnego systemu radiologicznego z modułem akwizycji obrazów RTG składającego się z następujących elementów:

a) Kompletny system PACS, produkt medyczny klasy min. IIB;

b) System RIS, produkt medyczny klasy min. IIB;

c) System dystrybucji obrazów WEB w obrębie systemu HIS

d) Moduł akwizycji obrazów RTG wraz z obsługą mechanizmy WORKLIST;

e) Portal pacjenta pozwalający na elektroniczny odbiór badań i wyników radiologicznych;

f) Integracja z posiadanym przez placówkę systemem HIS w oparciu o mechanizm HL7.

Moduł rejestracji pacjentów. W skład w/w modułu m.in. wchodzi terminarz badań, w którym wpisywane są podstawowe dane osób umawiających się na badania. Odstępy czasowe pomiędzy poszczególnymi badaniami są ustalane według zapotrzebowania klienta i rodzaju badania. Moduł rejestracji pacjentów jest przystosowany do sprawnego i bezbłędnego wprowadzania danych pacjenta.

Po dokonaniu wpisu danych pacjenta do terminarza, dane przesyłane są automatycznie do modułu rejestracyjnego. Wystarczy tylko uzupełnić brakujące dane, aby przesłać zlecone badanie do aparatu diagnostycznego (poprzez komunikację z wykorzystaniem Dicom Worklist (opcja programowa w aparacie diagnostycznym). Aplikacja pozwala na rejestrację pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Automatycznie komunikuje się z innymi systemami w standardach DICOM w zakresie odbierania wyników obrazowych. Dodatkowo umożliwia nagrywanie na płyty CD/DVD wyników badań w formacie DICOM, JPEG oraz opisu w postaci tekstowej wraz z oprogramowaniem do przeglądania wyników. System umożliwia generację predefiniowanych raportów statystycznych specyficznych dla dowolnych pracowni.

Moduł teleradiologiczny służący do przeprowadzania telekonsultacji medycznych. Umożliwia przesyłanie przez Internet badań wykonywanych w pracowniach obrazowania do określonych specjalistów-konsultantów. Konsultanci znajdujący nawet w innym mieście w przeciągu krótkiego czasu od wysłania danych mogą zobaczyć wyniki badań oraz ich opis poprzez stronę internetową.

Unikalnym elementem systemu jest dostęp do badań poprzez strony www, umożliwiając interaktywne konsultacje ze specjalistami konsultującymi badanie.

System dystrybucji obrazów WEB służy do umożliwienia bezpośredniego dostępu do badań użytkownikom szpitalnej sieci informatycznej i/lub użytkownikom internetu poprzez łącze VPN.

Użytkownicy wewnętrznej sieci informatycznej (LAN) mogą przeglądać badania zgromadzone na serwerze po zalogowaniu się i w ramach przydzielonych praw dostępu do badań. Wbudowana przeglądarka WEB pozwala na podstawowe manipulacje na obrazach:

 • przeglądanie obrazów i serii;
 • obroty i odbicia lustrzane;
 • inwersja obrazu (pozytyw/negatyw);
 • lupa;
 • pomiary odległości, kątów, regiony zainteresowania prostokątne, wielokątne, kołowe i eliptyczne;
 • animacja w przód i tył oraz w zakresie pomiędzy zaznaczonymi obrazami.

Użytkownicy sieci Internet mają możliwość dostępu do badań w takim samym zakresie jak użytkownicy sieci lokalnej jednak muszą uzyskać ten dostęp poprzez bezpieczny kanał VPN.

Funkcjonalności jakie musi spełniać system RIS:

 • Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i poza nim;
 • Rejestracja pacjentów obcokrajowców;
 • Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie;
 • Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL;
 • Automatyczne uzupełnianie danych: płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL;
 • Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających;
 • Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL (za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL);
 • Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu, weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy;
 • Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia;
 • Przechowywanie opisów, udostępnianie ich, możliwość tworzenia wielu wersji opisu;
 • Współpraca systemu z Robotem, w trybie awaria robota system automatycznie pozwala wypalać płyty z badaniami ręcznie;
 • Możliwość generowania raportów, statystyk, oraz ich uzupełnianie;
 • Wywołanie badania nie opisanego w systemie RIS wywołuje badanie na stacji lekarskiej;
 • Moduł skanowania dokumentów – skierowań;
 • Inteligentny moduł kontroli dostępu do stanowisk i systemu ARPACS przy pomocy kart Chip;
 • Moduł Worklist;
 • Moduł HL7.

Serwer archiwizacji PACS

Serwer archiwizacji jest centralnym programem systemu, w którym realizowana jest większość jego funkcji. Składa się z serwera bazy danych (PostgreSQL) oraz modułu akwizycyjnego, który komunikuje się z aparatami diagnostycznymi. Praca serwera odbywa się automatycznie nie wymagając interwencji obsługi. Serwer wykonuje kopie bezpieczeństwa zgromadzonych danych oraz przygotowuje badania do archiwizacji na dyskach CD, DVD, HDD i innych. Wskazane jest, aby proces wypalania kopii archiwalnych CD i DVD był wykonywany na komputerze, na którym zainstalowany jest serwer – ze względu na ekonomię transmisji danych. Wypalanie płyt można również przeprowadzać na innych komputerach znajdujących się w lokalnej sieci komputerowej.

Funkcjonalności serwera archiwizacji

 • Przyjmowanie badań do archiwizacji z aparatów diagnostycznych posiadających protokół DICOM;
 • Prowadzenie archiwów bieżących (on-line);
 • Bezpieczny system zapisu w technologii RAID;
 • Prowadzenie archiwów długoterminowych na dyskach HDD, CD/DVD i innych;
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa archiwizacji długoterminowej;
 • Archiwizacja danych administracyjnych pacjentów;
 • Archiwizacja obrazów w formacie DICOM i ich opisów;
 • Archiwizacja innych danych medycznych, sortowanie danych;
 • Wyszukiwanie badań według różnych kryteriów;
 • Wprowadzenie danych z nośników zewnętrznych w formacie DICOM;
 • Automatyczne przygotowanie płyt do archiwizacji – realizacja w tle;
 • Automatyczny eksport danych do stacji diagnostycznych, serwerów Web lub innych archiwów;
 • Możliwość zdalnej diagnostyki poprzez szyfrowane połączenie VPN;
 • Tworzenie obrazów w formacie BMP/JPG oraz AVI;
 • Baza danych obsługująca SQL;
 • System operacyjny min. Windows 2008 serwer.

Przykładowe minimalne parametry techniczne serwera dla systemu klasy RIS

 • Procesor 2.0 GHz (cztery rdzenie)
 • Pamięć RAM 4 GB
 • System dyskowy Dysk systemowy SAS/SATA 500GB
 • Karta sieciowa 1 Gbps
 • Nagrywarka CD/DVD Tak
 • Obudowa Tower z możliwością instalacji w szafie serwerowej
 • Monitor Opcja
 • Karta grafiki VGA
 • Zasilacz awaryjny Opcja
 • Klawiatura, mysz optyczna Tak
 • Oprogramowanie Linux, oprogramowanie antywirusowe, inne
 • Klasa wyrobu medycznego Nie

Przykładowe minimalne parametry techniczne serwera archiwizacji:

 • Procesor 2.6 GHz (cztery rdzenie)
 • Pamięć RAM 8 GB
 • System dyskowy Macierz
 • zewnętrzna SCSI
 • Dysk systemowy SAS/SATA 500GB
 • Dysk na badania obrazowe SAS/SATA 4TB obsługiwane w trybie RAID 5
 • Karta sieciowa 2x1 Gbps
 • Nagrywarka CD/DVD Tak
 • Obudowa Tower z możliwością montażu w szafie serwerowej
 • Szafa serwerowa Opcja
 • Moduł obsługi LTO 4 Opcja
 • Monitor Tak
 • Karta grafiki VGA
 • Zasilacz awaryjny Tak
 • Klawiatura, mysz optyczna Tak
 • Oprogramowanie
 • Windows Server 2008 lub równoważne, oprogramowanie antywirusowe, inne
 • Klasa wyrobu medycznego Tak klasa IIb
 1. Zakup i uruchomienie stacji opisowej

Stacja diagnostyczna

Stacje medyczne są rozwiązaniem zaprojektowanym przy zachowaniu wysokich wymagań

bezpieczeństwa, ergonomii i stabilności pracy. Oprogramowanie stacji medycznych musi posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych wraz z deklaracją zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz plasuje się w klasie wyrobów medycznych IIb.

Każda ze stacji medycznych będzie się składała z:

 • 2 parowanych monitorów diagnostycznych LCD;
 • Jednostki centralnej PC;
 • Oprogramowania diagnostycznego ARPACS ArVIew), ArPACS OSX (Osirix), Efilm;
 • Monitora opisowego LCD;
 • Klawiatury, myszki optycznej;
 • Drukarki laserowej monochromatycznej;
 • Zasilacza awaryjnego UPS.

Przykładowe minimalne parametry techniczne stacji diagnostycznych

Parametr Stacja medyczna 1MP

 • Procesor 2.6 Ghz (dwa rdzenie)
 • Pamięć 4 GB RAM
 • Karta sieciowa 100/ 1000 Mbps
 • Zasoby dyskowe 250 GB
 • Zasilacz awaryjny Tak 600VA
 • Przekątna monitora 19"
 • L. monitorów 2
 • L. pikseli 1280x1024 (1 MP)
 • Jasność monitora 700 cd/m2
 • Kontrast 600:1
 • Pionowy ekran Tak
 • Oprogramowanie diagnostyczne Tak
 • System operacyjny WIN 7/OSX lub równoważny; pakiet biurowy;
 • Oprogramowanie antywirusowe
 • Drukarka laserowa Tak
 • Monitor RIS Tak 19"
 • Wyrób medyczny Tak klasa IIb

 

3. Wyposażenie pracowni RTG

- zestaw do testów podstawowych

- szkolenie z wykonywania testów

- zestaw mebli

 

Usługa instalacyjno-wdrożeniowa oprogramowania:

 • instalacja oprogramowania bazo-danowego oraz użytkowego
 • szkolenia użytkowników i administratorów
 • serwis eksploatacyjny

Sieć komunikacyjno-informatyczna wdrożona w ramach realizacji projektu będzie oparta na serwerach, umieszczonych w budynku przy ulicy Belgradzkiej 42 w Warszawie. Pozwoli ona na połączenie obu oddziałów Wnioskodawcy oraz błyskawiczną wymianę danych pomiędzy tymi placówkami. Posiadanie wspólnej bazy danych zamiast dwóch odrębnych zredukuje szansę na pojawienie się sprzecznych danych związanych z dodatkową diagnostyką pacjenta/klienta i przyspieszy szybsze podejmowanie decyzji. Rozbudowa systemów informacyjnych, zakup zintegrowanego systemu informacyjno-komunikacyjny w tym modułu do przekazywania obrazu RTG  z zastosowaniem innowacyjnych metod telemedycyny.

Kryterium oceny:

Kryterium oceny ofert jest:

 1. cena oferowana brutto kompletnego zamówienia, zgodnie z parametrami będącego przedmiotem zamówienia,
 2. warunki szkolenia pracowników, dostawy oraz gwarancji.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać osobiście w miejscu realizacji:

            NZOZ Medical Center ul. Belgradzka 42 , 02-793 Warszawa  

 1. Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest:

          Renata Blukacz tel. 502 397 590, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00

          e-mail: biuro.medicalcenter@com.pl

Forma złożenia ofert:

Złożona oferta powinna zawierać:

 1. dane oferenta;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia: nazwę, typ, model, datę produkcji, (uwaga – parametry techniczne nie gorsze niż wymienione wyżej w przedmiocie zamówienia); minimalne wymagania funkcjonalności 2017 RIS PACS
 4. wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty w raz z telefonem i e-mil;
 5. informację na temat gwarancji w miesiącach;
 6. informację na temat ceny netto/brutto w walucie PLN oraz warunków płatności;
 7. informację na temat przeszkolenia z obsługi urządzenia;
 8. kopię dokumentów: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (w przypadku spółek kopię umowy), NIP i REGON, 
 9. oświadczenie - załącznik nr 2

Termin złożenia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć  w nieprzekraczającym terminie do dnia 31.03 2017r. do godz. 14.00
 2. Otwarcie ofert 31.03.2017r. godz. 15.00
 3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się w raz z upływem składania ofert.
 4. Wymagania dotyczące wadium:
 1. wykonawca który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 26 800 PLN (słownie: dwadzieścia sześć osiemset złotych).
 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed złożeniem oferty i dowód wniesienia wadium (kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty).
 3. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Zamawiającego:

         BRE BANK S.A.nr konta 34  1140 2004 0000 3402 6318 7715

 1. Wadium musi być ważne w okresie co najmniej 60 dni związania ofertą licząc od upływu terminu składania ofert (okres związania ofertą).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, zmiany terminu, odwołania lub unieważnienia zapytania w dowolnej chwili trwania procedury konkursowej bez podania przyczyny.

                                                                          Właściciel:

Renata Blukacz Justyna Grzywacz Medical Office s.c.

 

 

 

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI

OŚWIADCZENIE

WZÓR UMOWY DOSTAWY

Facebook