NZOZ Medical Center ON_LINE

ISO - NZOZ Medical Center, Warszawa


Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż w pierwszym półroczu 2010 roku poradnia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Center wprowadziła System Zarządzania Jakością,

zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009

 

Certyfikat został odnowiony w czerwcu 2013r. i 2016r., na podstawie pozytywnego wyniku audytu

wszystkich obszarów działalności, który przeprowadziła uprawniona organizacja certyfikująca.

 

Polityką jakości Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical Center jest:

- pozostanie w pełni dostępnym i godnym zaufania ośrodkiem ochrony zdrowia

- zabezpieczenie bezpieczeństwa, nowoczesności oraz profesjonalizmu usług

- gwarancja udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

ambulatoryjnych usług specjalistycznych oraz dodatkowych usług z zakresu rehabilitacji

i profilaktyki zdrowotnej

 

 

Politykę jakości realizujemy przez:

 • badanie i spełnianie oczekiwań i wymagań pacjentów

 • spełnianie wymagań prawnych i urzędowych dotyczących prowadzonej działalności

 • stałe podnoszone kwalifikacje personelu medycznego

 • świadomość i pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizowanie oczekiwań pacjentów

 • wprowadzenie przyjaznych atmosfery i warunków w jakich świadczone są usługi

 • przestrzeganie Karty Praw Pacjenta

 • inwestowanie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz dbanie o odpowiedni stan pomieszczeń przychodni

 • współpracę ze starannie dobranymi podwykonawcami usług diagnostycznych

 • budowanie kompleksowej oferty usług medycznych

 • prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu życia

 

 

Doskonaląc skuteczność systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2009, dążymy do wzrostu jakości świadczonych przez nas usług.

 

 •  

Naszym celem jest sukces, mierzony zadowoleniem Pacjentów,

którzy powierzyli naszej opiece największe posiadane dobro,

swoje zdrowie.

 

 

Nasze motto: "Zdrowie najwyższą wartością człowieka"

 

 

Facebook