NZOZ Medical Center ON_LINE

Rządowy Projekt zapewniający bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75 roku życia

 

Szanowni Pacjenci,
 

Od 1 września ruszył program Ministerstwa Zdrowia „Leki 75+“.

Podstawą do otrzymania bezpłatnego leku są:

- wiek — ukończony 75 rok życia, weryfikowany przez nr PESEL (u osób, które nie mają nr PESEL będzie to data urodzenia)

- recepta — litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych“

-  wykaz — potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.

Więcej informacji na stronie http://75plus.mz.gov.pl/

    

                                     

 

Facebook