NZOZ Medical Center ON_LINE

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

bezpłatne świadczenia w ramach umowy z NFZ

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci nie wymagają hospitalizacji lecz z różnych względów nie znajdują się w zakładach opiekuńczo-leczniczych, a stan ich zdrowia wymaga systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej.

Celem opieki długoterminowej jest:

  • Zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w domu pacjentom obłożnie chorym,
  • Edukacja chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym radzeniu sobie z niepełnosprawnością,
  • Udzielanie wsparcia psychicznego rodzinie oraz odpowiadanie na pytania dotyczące pielęgnacji , stosowania podstawowych leków.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń:

  • Kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
  • Wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach w tym stopy cukrzycowej,
  • Karmienie przez zgłębnik i przez przetokę,
  • Płukanie pęcherza moczowego,
  • Pielęgnacji pacjenta z rurką tracheotomijną,
  • Zakładanie i usuwanie cewnika (stałe zlecenie lekarskie).

Podstawą do objęcia opieką jest skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty.
Zgłoszenia przyjmujemy osobiście w NZOZ Medical Center ul. Belgradzka 42 Warszawa-Natolin (na tyłach poczty) od poniedziałku do piątku w godz. 8,00-19,00 lub tel. 022 424-21-50

<<skierowanie>>

Facebook