NZOZ Medical Center ON_LINE

Podstawowa Opieka Zdrowotna

oferujemy bezpłatne świadczenia w ramach umowy z NFZ w tym:

  • konsultacje lekarzy rodzinnych
  • konsultacje lekarzy chorób wewnętrznych
  • konsultacje pediatrów
  • szczepienia ochronne
  • bilanse zdrowia
  • badania laboratoryjne – w ramach kompetencji lekarza POZ
  • badania diagnostyczne – w ramach kompetencji lekarza POZ
  • badanie EKG z opisem
  • wizyty domowe lekarzy, pielęgniarek i położnych środowiskowo-rodzinnych
  • transport sanitarny w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

<<grafik – lekarze POZ>>

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej zapewniamy naszym podopiecznym Nocną i Świąteczną pomoc lekarską w SP ZOZ przy ul. Romera 4 tel. 022 643 04 97

Facebook