NZOZ Medical Center ON_LINE

 

Onkolog

Stale wzrastająca zachorowalność na nowotwory oraz zbyt późne ich diagnozowanie, doprowadziły do wprowadzenia znaczących zmian w systemie opieki medycznej nad pacjentami onkologicznymi. Pacjentom udzielane są wszelkie porady i konsultacje z zakresu onkologii. Poradnia onkologiczna to także opieka i stała obserwacja pacjentów w czasie terapii, mająca na celu szybką detekcję zarówno powikłań leczenia, jak i nawrotów choroby. W poradni tej pacjent może liczyć na pomoc z zakresu orzecznictwa o stanie zdrowia.Poradnia onkologiczna koordynuje zatem całym procesem diagnostyczno- terapeutycznym chorego na nowotwór złośliwy oraz zapewnia podstawową opiekę medyczną (np. zmiany opatrunków) oraz pomoc w organizacji wszelkich spraw formalnych. Do poradni onkologicznej nie jest wymagane skierowanie, nie obowiązuje także regionalizacja.

Facebook