NZOZ Medical Center ON_LINE

 

Poradnia psychiatryczna

Poradnia psychiatryczna zajmuje się opieką pacjentów w zakresie porad oraz leczenia chorób bądź zaburzeń natury psychicznej. Swoim działaniem obejmuje pacjentów chorych i uzależnionych. Prowadzi działania profilaktyczne, edukacyjne i lecznicze w zakresie leczenia ambulatoryjnego dla chorych, uzależnionych i ich rodzin. W poradni psychiatrycznej odbywają się również terapie  indywidualne dla osób, które potrzebują tej szczególnej formy wsparcia. Poradnia psychiatryczna w zakresie uzależnień swoim działaniem obejmuje osoby, które są:

 - uzależnione (narkotyki, alkohol, inne formy uzależnienia),

 - współuzależnione,

 - DDA (Dorosłymi Dziećmi Alkoholików),

Prowadzi również działania edukacyjne w zakresie postępowania z osobami uzależnionymi bądź współuzależnionymi. W zakresie chorób i zaburzeń natury psychicznej prowadzi działania, które obejmuję:

 - DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych)

 - osoby z zaburzeniami osobowości,

 - osoby upośledzone umysłowo,

 - osoby z zaburzeniami psychicznymi,

 - osoby dotknięte schizofrenią bądź zaburzeniami schizotypowymi,

 - zaburzenia nerwowe związane ze stresem,

 - zaburzenia nastroju (epizody depresyjne i maniakalne),

 - osoby dotknięte chorobami bądź zaburzeniami na tle emocjonalnym,

 - osoby dotknięte zagrożeniami zdrowia na tle psychosocjalnym lub socjoekonomicznym,

 W zakres działalności poradni psychiatrycznej wchodzi też przeprowadzanie testów na inteligencję, badań osobowości, rutynową diagnostykę psychiatryczną czy też skierowanie na dalsze etapy leczenia.
 

Facebook