NZOZ Medical Center ON_LINE

Profilaktyczne Programy Zdrowotne

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych świadczeniach profilaktycznych, dzięki którym jesteśmy w stanie szybko zdiagnozować występujący u Państwa problem zdrowotny.

 • Program profilaktyki chorób układu krążenia - Pacjenci którzy w danym roku kalendarzowym mają: lat 35, 40, 45, 50 lub 55 i w ostatnich pięciu latach nie korzystali z badań stwierdzających ryzyko chorób układu krążenia, mogą zgłosić się bez skierowania do swojego lekarza POZ, który zleci wykonanie m. in. poziomu cholesterolu i glukozy we krwi oraz oceni ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia.

 

 • Program profilaktyczny Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) - Program skierowany jest do osób palących tytń, zarówno papierosy jak i cygara czy fajki. Dym papierosowy zawiera poan 4.000 szkodliwych substancji, które prowadzą do nieodwracalnego uszkodzenia płuc:
 • przewlekłego zapalenie oskrzeli, doprowadzającego do ich zwężenia (obturacji), tylko ustępującego po podaniu leków rozszerzających oskrzela
 • rozedmy płuc, czyli zniszczenia wielu drobniutkich pęcherzyków płucnych i oskrzelików
 • przewlekłej astmy, gdzie proces zapalny toczy się w drogach oddechowych przez cały czas

W efekcie przepływ pęcherzyka w płucach jest utrudniony, z upływem czasu coraz trudniejszy i pojawiają się dolegliwości typowe dla POChP: kaszel z wykrztuszaniem wydzieliny, duszności, czyli uczucie bólu tchu podczas wysiłku fizycznego. Należy też pamiętać, że szkodliwe jest też palenie bierne – na POChP chorują żony palaczy, dzieci i koledzy z pracy.

WCZESNE ROZPOZNANIE CHOROBY I WCZESNE ROZPOCZĘCIE LECZENIA DOSTOSOWANEGO DO STOPNIA JEJ CIĘŻKOŚCI MA KLUCZOWY WPŁYW

NA DALSZY PRZEBIEG i WZROST DOLEGLIWOŚCI.

 • Program profilaktyki gruźlicy - Pacjenci u których co najmniej od trzech miesięcy utrzymuje się stan osłabienia, gorączka niewiadomego pochodzenia i którzy podejrzewają, ze mieli kontakt z osoba chorą na gruźlicę, mogą się zgłosić do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmie Państwa programem.

 

 • Program profilaktyki raka szyjki macicy - Badanie cytologiczne wykonywane są u kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które nie korzystały z nich w ciągu ostatnich 3 lat.
 • Program cukrzyca dla osób w wieku powyżej 60 lat, dotychczas niediagnozowanych w kierunku cukrzycy z województwa mazowieckiego
 • Program w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci klas I-IV z województwa mazowieckiego
 • Program w zakresie otyłości w śród dzieci klas I-IV z województwa mazowieckiego

 

 • SZKOŁA RODZENIA - Program pn. "Szkoła Rodzenia"  jest finansowany ze środków budżetowych m. st. Warszawy. 
 • Ciąża i poród stanowią wielkie wyzwanie dla organizmu kobiety. Jest to okres, do którego trzeba się starannie przygotować. W tym okresie kobieta potrzebuje wsparcia i porad, mających rozwiać jej ewentualne wątpliwości. Obecnie istnieją dużo lepsze warunki do tego, aby narodziny dziecka i czas poprzedzający to wydarzenie sprzyjał budowaniu rodzinnych relacji, w których zarówno matka jak i ojciec mają swoją ważną rolę do odegrania. Przyszła mama może w dużym stopniu współdecydować o przebiegu i charakterze porodu. Ważne jest, by kobieta ciężarna znała fizjologię porodu, była świadoma trudności, które ją czekają podczas wydawania dziecka na świat i wiedziała, jak sobie z nimi radzić. Korzystnym uzupełnieniem opieki przedporodowej jest szkoła rodzenia. Zajęcia w szkole rodzenia obejmują większość problemów dotyczących ciąży, porodu i połogu. Promowane są zachowania sprzyjające zdrowiu matki, dziecka i rodziny. Zaleca się, aby uczestniczyli w nich oboje rodzice. Sprzyja to pogłębianiu i wzbogacaniu związku między nimi oraz dobrze służy rozwijaniu partnerstwa. Szkoły rodzenia są prowadzone przez wykwalifikowany personel. Przyszła mama może w czasie kilkunastu godzin zajęć uzupełnić informacje o metodach radzenia sobie z dolegliwościami ciążowymi, o tym jak znosić ból towarzyszący skurczom macicy i w jaki sposób najlepiej współpracować z położną w czasie porodu. Zajęcia obejmują także naukę pielęgnacji noworodka i techniki karmienia piersią. Zajęcia i ćwiczenia warsztatowe mają na celu zapoznanie przyszłej mamy z technikami relaksacyjnymi i oddechowymi przydatnymi w czasie porodu. Uczestniczka zajęć pozna także ćwiczenia gimnastyczne, tak przygotowane, aby nie zaszkodziły przyszłej mamie i jej dziecku, a zapewniły sprawność fizyczną i komfort życia. Dużo uwagi poświęca się także problemom psychologicznym i emocjonalnym w ciąży i po urodzeniu dziecka. 
 • Program skierowany jest do mieszkanek m.st. Warszawy.  Kryteria uczestnictwa - do uczestnictwa w programie uprawnione są kobiety w ciąży: zameldowane na pobyt stały na terenie m.st Warszawy lub zameldowane na pobyt czasowy na terenie m. st Warszawy lub rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m. st. Warszawy lub przebywające w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m. st. Warszawy lub takiej, z którą m. st. Warszawa podpisało właściwą umowę.  Miejsce udzielania świadczeń - Belgradzka 42 w Warszawie (stacja Metra Natolin).
 • Więcej informacji: www.natalia.szkola.pl
Facebook