NZOZ Medical Center ON_LINE

Zakup i montaż infokiosków

Dodano dnia 21.08.2017r. zmiana 20.09.2017r.

WYNIKI KONKURSU OFERT

W związku z odstąpieniem od umowy wybranego wykonawcy w ramach przeprowadzonego konkursu na zakup i montaż infokiosków w ramach projektu pn.„ Informatyzacja oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej za pomocą e-usługi w Medical Center”, zamówienie do realizacji przekazano kolejnemu wykonawcy wybranego z listy oferentów.

iMedia - infokioski.pl
ul. Produkcyjna 98A
15-680 Białystok

 

WYNIKI KONKURSU OFERT

Dotyczy: dostawa. montaż i konfiguracja infokiosków w ramach projektu pn.„ Informatyzacja oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej za pomocą e-usługi w Medical Center” w ramach RPOWM na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego do realizacji zamówienia wybrano następujących wykonawców:

Infobox Sp. z o.o. S.K.A.

Ul. Kraszewskiego 9
 43-400 Cieszyn

 

W wyniku przedmiotowego konkursu wpłynęło pięć ofert, których wartości mieściły się w budżecie przewidzianym na wydatki w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia.

---

Zakup infokiosków 24.07.2017 r.

Warszawa, dn. 24.07.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Medical Office s.c. ul. Ligustrowa 23, 03-995 Warszawa

Dotyczy: dostawa. montaż i konfiguracja infokiosków w ramach projektu pn.„ Informatyzacja oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej za pomocą e-usługi w Medical Center” w ramach RPOWM na lata 2014-2020.

 

Kod CPV: 79823000-9 usługi i dostawy

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż w raz z konfiguracją infokiosków – 2 szt.

Wymogi:

- kiosk wolnostojący, przystosowany do pracy w warunkach wewnętrznych

- wysokość 124 cm

- posiadający obowiązujące normy i certyfikaty

- przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych

- zamówienie obejmuje dostawę i montaż w NZOZ Medical Center w Warszawie

- konfigurację z posiadanym systemem medycznym

- dostawa i montaż po formalnej akceptacji przez Zamawiającego

- kioski muszą obligatoryjnie zawierać treści i logotypy graficzne zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WM w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych.

dodano 08.08.2017

- kioski obligatoryjnie muszą zawierać czytnik kodów kreskowych

Poszczególne znaki oraz zestawienie dla oznaczeń RPO WM 2014-2020 są dostępne w serwisie internetowym RPO WM – www.funduszedlamazowsza.eu/promocja

 

Informatyzacja oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej za pomocą                                                         e-usługi w Medical Center

Cel projektu: Informatyzacja służby zdrowia, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz dostosowanie działalności ZOZ do znowelizowanych przepisów prawa

Kryterium oceny ofert jest:

Cena oferowana brutto kompletnego zamówienia, zgodnie z parametrami będącego przedmiotem zamówienia — 100%

Dodatkowe informacje:

Informacje do umieszczenia na matrycy kiosku (+odpowiednie logotypy tj. znak FE, UE, logo promocyjne województwa, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl)

Oferty należy składać drogą mailową na adres: biuro.medicalcenter@gmail.com do dnia 18.08.2017 r. do godz. 14.00

Ogłoszenie wyników 21.08.2017r

Dodatkowe pytania proszę kierować na ww. maila bądź na wskazany nr tel. 502-397-590.

Do pobrania:

FORMULARZ OFERTOWY_INFO

MINIMALNE WYMAGANIA INFOKIOSKU

UMOWA DOSTAWY WZÓR

 

Facebook