NZOZ Medical Center ON_LINE

Zakup i wdrożenie systemów informatycznych - etap III - WYNIKI KONKURSU

Dodano dnia 22.08.2017r.

 Wyniki konkursu

Informatyzacja - Zakup sprzętu informatycznego IT- etap III - Zakup licencji do zarządzania bazą danych - dla 40 użytkowników na motor bazy danych
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego do realizacji poszczególnych części zamówienia wybrano następujących wykonawców:
 

KAMSOFT Sp. z o.o.
ul. Pod Lipą 4/3,
 02-798 Warszawa


W wyniku przedmiotowego konkursu wpłynęła jedna oferta, której wartość mieściła się w budżecie przewidzianym na wydatki w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia.

Facebook