NZOZ Medical Center ON_LINE

Zakup sprzętu informatycznego IT - etap II - WYNIKI KONKURSU

 

Wyniki konkursu


Informatyzacja - Zakup sprzętu informatycznego IT- etap II - Zakup sprzętu komputerowego do obsługi zaimplementowanych rozwiązań informatycznych
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego do realizacji poszczególnych części zamówienia wybrano następujących wykonawców:
 

Część e) i f) przedmiotu zamówienia:

KAMSOFT Sp. z o.o.
ul. Pod Lipą 4/3,
 02-798 Warszawa

Część a) przedmiotu zamówienia:

LSG Łukasz Saganowski
ul. Sikorskiego 5/15
05-500 Piaseczno
W wyniku przedmiotowego konkursu wpłynęły dwie ofert, których wartości mieściły się w budżecie przewidzianym na wydatki w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia.

 

 

Facebook